Józef Piłsudski

"I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści."

"Zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła. Wobec tego organizacja narodowa ma obowiązek działać uczciwie i otwarcie. Tylko obozy, działające przeciw narodowi i jego dobru, mają potrzebę uciekania się w walce o swe cele do środków nikczemnych – do kłamstwa, obłudy, oszczerstwa, [...] Uczciwość wszakże, gdy staje do walki, wymaga wielkiego męstwa. Tchórze nigdy nie walczą uczciwie".

Roman Dmowski

Ekonomia:

Generał Józef Haller

"W dniu dzisiejszym Polskę tę, o którą walczyliście, sponiewierano! Odruch wasz jest wskaźnikiem, iż oburzenie narodu, którego jesteście rzecznikiem, rośnie i wzbiera jak fala! O ile obecny odruch stolicy nie będzie słomianym ogniem – zwyciężymy!"

Wszystkie grzechy "Dobrej Zmiany":

Polecane strony:

http://www.ak-kresy.pl/
https://dzieje.pl/
https://armiakrajowa.org.pl/
http://www.podziemiezbrojne.pl/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/
http://jpilsudski.pl/
https://bliskopolski.pl/
http://www.wilczymszlakiem.pl/