Grzechy “Dobrej Zmiany” – XIV. Edukacja

POZORNE KONSULTACJE W SPRAWIE REFORMY EDUKACJI

W raporcie dla Fundacji Batorego dr Przemysław Sadura podkreśla, że kluczowe przy wprowadzaniu reform są konsultacje społeczne, które pozwalają rozpoznać potrzeby obywateli. W 2016 MEN zorganizowało debatę “Rodzic, uczeń, nauczyciel – dobra zmiana”. Raportów z debaty nie opublikowano do tej pory. Wszelkie konsultacje społeczne odbyły się przed rozstrzygnięciem tematu likwidacji gimnazjów. Gdy okazało się, że gimnazja będą wygaszane, MEN nie odniósł się do protestów samorządowców, ZNP, ostrzeżeń Rzecznika Praw Dziecka, opinii koalicji “Nie dla chaosu w szkole” i Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ani opinii ekspertów. Ignorowanie środowiska nauczycielskiego w kwestii zmian w systemie edukacji doprowadziło do kwietniowego strajku w 2019 roku.

 

USTAWA GOWINA

Po trwających w całym kraju protestach okupacyjnych studentów i naukowców na największych polskich uczelniach, 1 sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę Jarosława Gowina „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Krytycy zarzucają jej m.in., że ogranicza samorządność uczelni i doprowadzi do degradacji uczelni regionalnych, które stracą środki na badania oraz możliwość nadawania stopnia doktora. Dodatkowo jedna z senackich poprawek do ustawy pozwoliła na dożywotnie zatrudnianie sędziów TK, SN i NSA niezależnie od oceny pracowniczej czy dorobku. Liczni krytycy poprawki zarzucili autorom, że w ten sposób chcą zagwarantować lojalnym “dobrej zmianie” sędziom dożywotnie, wygodne posady. Akademicki Komitet Protestacyjny skomentował całą ustawę w wydanym oświadczeniu, w którym mówił m.in., że: „to kolejny krok (…) na drodze do zniweczenia edukacji wyższej i krajowej nauki – krok postawiony wbrew licznym protestom i głosom krytyki. (…) jej wdrożenie oznacza straty, z których będziemy się podnosić przez następne dziesięciolecia. Edukacja wyższa stanie się dobrem luksusowym, dostępnym tylko nielicznym – tym szczęśliwie urodzonym w Warszawie i paru innych metropoliach bądź dość zamożnym, by się do nich przenieść. Badacze dotąd mogący demokratycznie współdecydować o przyszłości uczelni stracą odtąd wszelką możliwość podmiotowego głosu na rzecz scentralizowanej władzy.”

 

NIE DLA REFERENDUM WS. REFORMY EDUKACJI

Pod wnioskiem do sejmu o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji podpisy zbierali zaniepokojeni działacze partii politycznych, ZNP, KOD, samorządowcy, koalicje działające na rzecz edukacji. W ciągu 2,5 miesiąca pod wnioskiem złożono 910 558 podpisów – prawie milion. 20.04.2017 r. Komitet Referendalny złożył wniosek w sejmie. Dopiero po dwóch miesiącach trafił pod obrady, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucili uchwałę. Uznali, że na referendum jest za późno, bo reforma edukacji już wchodzi w życie.

 

LIKWIDACJA GIMNAZJÓW

Mimo dobrych wyników rankingów PISA oceniających wyniki i wiedzę uczniów, opartych na badaniach w polskich gimnazjach (dostępnych na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych), PiS gimnazja zlikwidowało. Według sondażu IBRIS z lipca 2019 dla “Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM na temat reformy edukacji, ponad połowa badanych negatywnie ocenia likwidację gimnazjów. Ponad połowa ankietowanych uważa również, że odpowiedzialność za nieudaną reformę ponosi rząd. Poważne konsekwencje wprowadzonych zmian od września można zaobserwować w państwowych liceach w całej Polsce.

 

KUMULACJA ROCZNIKÓW W LICEACH

“Reforma” edukacji autorstwa Anny Zalewskiej doprowadziła do kumulacji roczników z gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych, które w 2019 zdawały do liceów. Tysiące uczniów miało problem aby znaleźć miejsce w jakiejkolwiek szkole. Choć minister Piontkowski zapewnia, że placówki są dobrze przygotowane na przyjęcie podwójnych roczników (o 370 tysięcy dzieci więcej niż w ubiegłym roku), likwidacja gimnazjów zbiera swoje żniwo. W wielu szkołach lekcje trwają nawet do godziny 20 (w ZSE w Śremie ostatnie lekcje potrwają do 19:30, a przerwy zostały skrócone). Efektem reformy są także 40-osobowe klasy, zatłoczone korytarze oraz kolejki do łazienki i na stołówkę. Ponadto nie został rozwiązany problem tysięcy dzieci, które mimo świetnych wyników nie dostały się do żadnej z wybranych szkół. Podczas rozmowy z dziennikarką „Gazety Wyborczej” uwagę o wprowadzeniu chaosu do polskich szkół Piontkowski skomentował krótko: „chaos to jest być może w pani głowie dotyczący oświaty”.

 

TROLLE O STRAJKU NAUCZYCIELI

Redakcja oko.press zdemaskowała fałszywe konta trolli, z których hejtowano nauczycieli biorących udział w kwietniowych strajkach. Konta trolli były obserwowane przez polityków PiS takich, jak Ryszard Czarnecki i potrafiły produkować nawet 200 tweetów dziennie.

 

INWIGILACJA NAUCZYCIELI

ZNP poinformowało, że MEN zobowiązało dyrektorów do nielegalnego uzupełnienia systemu informacji oświatowej o dane na temat tego, którzy nauczyciele przystąpili do strajku. Wydruki maili pisanych przez MEN były publikowane przez “Gazetę Wyborczą”. Mimo to Anna Zalewska podczas konferencji prasowej twierdziła, że ZNP kłamie.

 

KURATOR BARBARA NOWAK

Kuratorka oświaty Barbara Nowak podczas konferencji w Małopolskim Kuratorium Oświaty wypowiedziała się na temat 2,5 tysiąca dzieci, które nie dostało się w Krakowie do szkół. “Problem nie polega na braku przygotowanych miejsc dla absolwentów gimnazjów i klas ósmych. Winnymi są, niestety, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy nie dostosowali swoich wyników egzaminów do progów aplikacyjnych.” Wypowiedzi Barbary Nowak na Twitterze również bywają kontrowersyjne – marzy o Polsce “wolnej od lewactwa zachodniego i rodzimych zaprzańców”, chce uhonorować medalem Komisji Edukacji Narodowej kibiców Legii Warszawa. Pomimo protestów ze strony środowisk nauczycielskich, kuratorów i oburzonych rodziców, Barbara Nowak dalej pracuje na dotychczasowym stanowisku.

 

FUNDACJA ELBANOWSKICH

Najwyższa Izba Kontroli wykazała nieprawidłowości w działaniu fundacji Elbanowskich, Rzecznik Praw Rodziców. Fundacja jest partnerem MEN i korzysta z jego budżetu. Według danych RMF FM, nieprawidłowości w fundacji to między innymi pięć nieprawidłowo wystawionych umów o dzieło, osiem nieprawidłowo opisanych umów, sześć nieprawidłowych wniosków o płatność i trzy przypadki wpłacenia przez Fundację innej kwoty niż w umowie. Fundacja Elbanowskich dostała między innymi 27 tysięcy złotych z Kancelarii Premiera, które Elbanowscy muszą teraz zwrócić.

 

NAGONKA NA EDUKACJĘ SEKSUALNĄ

“Naturalny wstyd”, “ręce precz od naszych dzieci”, chronienie dzieci przed “zagrożeniem ideologią gender”, “seksualizacja dzieci”, “najmłodsi będą uczyć się w szkołach i przedszkolach o masturbacji.” To niektóre radykalne głosy, które pojawiły się po podpisaniu Deklaracji LGBT+ przez Rafała Trzaskowskiego, która zakłada edukację antydyskryminacyjną i seksualną zgodną ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia, przygotowaną przez 19 ekspertów. Tymczasem jest to forma edukacji dostosowana do wieku, uczulająca na choroby przenoszone drogą płciową, ucząca szacunku i zrozumienia względem partnera lub partnerki, również w kontekście społecznym, zwiększająca świadomość na temat pedofilii i molestowania seksualnego.

 

KAMPANIA ZALEWSKIEJ Z PCK

Wg informatora na którego powołali się dziennikarze “Gazety Wyborczej”, na polecenie ówczesnego dyrektora PCK we Wrocławiu jego pracownik miał pobrać 7 tys. zł ze środków ze sprzedaży odzieży używanej zbieranej przez PCK i wpłacić na kampanię Anny Zalewskiej.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj